Bijzondere waarneming op onze website?

Heeft u een bijzondere waarneming die u via onze website wilt publiceren? Dat kan!
Er zijn natuurlijk een paar voorwaarden:

Een Bijzondere waarneming is een online-publicatie van een zeldzame paddenstoel (komt in minder dan 100 uurhokken van ons land voor). In de beschrijving zijn de vindplaats en plaatselijke bijzonderheden vermeld, alsmede een opsomming van de belangrijkste kenmerken en verschilpunten met soorten waarmee de paddenstoel in kwestie eventueel verwisseld kan worden. Deze tekst mag ongeveer 100 woorden bevatten. Bij elke bijzondere waarneming hoort een literatuurverwijzing, bij voorkeur naar een of meer populaire determinatiewerken.

In plaats van één foto, mag u ook een serie insturen, waardoor ‒ in het geval van een bijzondere waarneming ‒ een vollediger beeld van de soort gegeven kan worden.

Belangrijk:
Foto's van bijzondere waarnemingen en mycologische parels dienen van een goede kwaliteit te zijn en worden alleen op de website geplaatst als de determinatie is of kan worden geverifieerd door een deskundige. Indien u geen paddenstoeldeskundigen kent, kunt u contact opnemen met een van onze provinciale consuls. Adressen van onze consuls vind u via de districtenkaart. Om goede paddenstoelenfoto's te leren maken, kunt u surfen naar onze Cursus Paddenstoelenfotografie.

  • Stuur uw foto en tekst naar waarnemingen@paddestoelenkartering.nl
Via bovenstaand E-mail-adres kunt u uiteraard ook vragen stellen of opmerkingen maken naar aanleiding van op deze site geplaatste bijzondere waarnemingen of mycologische parels.

Noot:
Ingestuurde foto's worden eigendom van de Nederlandse Mycologische Vereniging en kunnen worden gebruikt in Coolia, bij presentaties en in de Verspreidingsatlas. Uiteraard altijd onder vermelding van naam van de fotograaf.